Wachtwoord Vernieuwen

w zoekresultaten

Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN
terschellingtravelverhuur is een website platform voor vakantiewoningen.Bezoekers kunnen hier een vakantieaccommodatie naar keuze vinden van de huidige aanbieders van vakantiewoningen.Aanbieders van vakantiewoningen die zijn aangesloten bij terschellingtravelverhuur worden hierna genoemd klant.terschellingtravelverhuur hanteert de navolgende algemene leveringsvoorwaarden voor haar dienstverlening aan de klant.

 1) Objectinformatie : De op de website te plaatsen informatie over het vakantiehuis dient te voldoen aan de door terschellingtravelverhuur aangegeven voorwaarden. Klant blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie.Klant vrijwaart terschellingtravelverhuur voor schendingen van copyright, zoals bijvoorbeeld van door klant ter beschikking gesteld of voor gebruik aangewezen fotomateriaal en/of tekstuele bijdragen.

 2) Websites : Het is terschellingtravelverhuur uitdrukkelijk en onverkort toegestaan de inrichting van de website, de verwijzingen naar deze website en de verwijzingen vanuit de website naar eigen goeddunken aan te passen. De op de website aanwezige functionaliteit en werkwijze kan zonder nadere toestemming van klant worden gewijzigd.

3) Terschellingtravelverhuur heeft het recht om informatie en fotomateriaal te vertalen, in te korten, of anderszins aan te passen aan de standaarden die door terschellingtravelverhuur worden gehanteerd. terschellingtravelverhuur mag informatie weglaten of aanpassen indien zij van mening is dat deze informatie onjuist of niet relevant is.terschellingtravelverhuur zal de informatie en de aanbiedingen van klant behalve op haar eigen website ook mogen aanbieden via websites van derden i.v.m promoten vakantiewoningen. 

4) Klant en bezoekers kan terschellingtravelverhuur niet aansprakelijk stellen voor het (tijdelijk) buiten bedrijf zijn van haar website en aanverwante systemen en verbindingen. Terschellingtravelverhuur platform bemiddelt en is daardoor niet verantwoordelijk voor de aangeboden producten of diensten.Het platform is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door derden aangeboden producten en diensten.

5) Aanmelding : Uw advertentie is uiterlijk geldig voor 12 maanden.Uw advertentie wordt geplaatst na ontvangst van activeren betaling.De advertentie wordt niet automatisch verlengd.Wilt u zich opnieuw aanmelden dan kunt u dit uiterlijk 2 maanden van tevoren aan ons doorgeven. 

6) Advertentie tussentijds opzeggen : bij annulering van partij object volgt geen restitutie plaats. Er zijn dan al dusdanig meerdere werkzaamheden en uren die hebben plaatsgevonden tijdens het proces controle om de vakantieaccommodatie te plaatsen en eventueel handmatig aan te passen.Tevens worden er dagelijks werkzaamheden verricht voor het updaten/vernieuwen van de website en ter verbetering die daar bij in zitten. vermeld in uw e-mail uw contactgegevens,naam vakantie accommodatie,datum opzegging en reden.Uw ontvangt binnen vier weken een schriftelijke bevestiging per mail van uw opzegging,met daarin eveneens vermeld de einddatum van de overeenkomst.Uw vakantie accommodatie wordt kosteloos opgeheven en verwijdert.