Wachtwoord opnieuw instellen

Disclaimer

Op het gebruik van deze website terschellingtravelverhuur zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.Door gebruik te maken van deze website,wordt uw geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
terschellingtravelverhuur streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden.Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld,staat terschellingtravelverhuur niet in voor de volledigheid,juistheid of actualiteit van de informatie.De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden verleend.terschellingtravelverhuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of e-mail -contactformulier kan niet zonder meer een relatie tussen terschellingtravelverhuur en de gebruiker van de website ontstaan. 

E-mail contactformulier
terschellingtravelverhuur garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails of via contactformulier (tijdig) worden ontvangen of verwerkt,omdat tijdige ontvangst van e-mails contactformulier niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mail contactformulier verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico,s .Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met terschellingtravelverhuur te corresponderen ,accepteert u dit risico. 

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden.terschellingtravelverhuur heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. terschellingtravelverhuur aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.  

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van terschellingtravelverhuur zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd ,gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt,zonder dat terschellingtravelverhuur daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.